» برای باران :: ۱۳٩٢/٩/۳
» برای اینکه یادمان نرود :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» زیارت اربعین این شکلش قشنگه :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» آب :: ۱۳۸٩/٩/٢٤
» دختر رحمت است :: ۱۳۸٩/۸/۱٤
» حالا نمیر تا آقا رو ببینی :: ۱۳۸٩/۸/۱٢
» با مدعی نگویید اسرار.. :: ۱۳۸٩/٧/٢۸
» جهان نو نزدیک است :: ۱۳۸٩/٦/٢٢
» رازی برای صاحبان راز :: ۱۳۸٩/٦/۱٦
» رمضان الکریم :: ۱۳۸٩/٥/٢٤
» نوشتن کار من نیست :: ۱۳۸٩/٤/٢۳
» یا رب این نو دولتان را ... :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
» تحقیر :: ۱۳۸۸/۱٢/٩
» انقلاب دائمی برای ترسیم تاریخ متفاوتی برای جهان معاصر :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٤
» یا خیل الله ارکبی و بالجنه ابشری :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
» انتخابات به سبک آمریکایی :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۳
» چه باید کرد ؟(1) :: ۱۳۸۸/۱۱/٥
» حق و باطل :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٢
» یا لیتنی کنت معکم :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۱
» به یاد سال گذشته همین روزها :: ۱۳۸۸/٩/٤
» آزمون تاریخ :: ۱۳۸۸/٥/٢۸
» بعد از انتخابات-2 :: ۱۳۸۸/٥/۱٩
» دادگاه :: ۱۳۸۸/٥/۱٢
» محض تفریح در این شلوغی :: ۱۳۸۸/٥/٦
» ما نگرانیم :: ۱۳۸۸/٥/٥
» بعد از انتخابات -1 :: ۱۳۸۸/٥/٤
» اسمع افهم :: ۱۳۸۸/٥/٢
» سین؟ کی؟ یانگ؟ :: ۱۳۸۸/٤/٢٥
» بانوی آزادگی :: ۱۳۸۸/٤/۱۸
» 14 سال بعد :: ۱۳۸۸/٤/۱۳
» عزیز ما :: ۱۳۸۸/٤/۱٠
» ما نگرانیم :: ۱۳۸۸/٤/٩
» اغما :: ۱۳۸۸/٤/٦
» کامنت :: ۱۳۸۸/٤/۳
» بصیرت :: ۱۳۸۸/٤/۱
» آیا مشکل زیارت عاشورا و هایده است؟ :: ۱۳۸۸/۳/٢۸
» بعد از انتخابات :: ۱۳۸۸/۳/٢٧
» ادب مرد به ز دولت اوست؟ :: ۱۳۸۸/۳/٢٥
» نحن نقول الحمد لله رب العالمین :: ۱۳۸۸/۳/٢۳
» انتخابات ارزش این حرف ها را دارد؟ :: ۱۳۸۸/۳/٩
» و اما انتخابات-3 :: ۱۳۸۸/۳/٤
» انا ربکم الاعلی :: ۱۳۸۸/٢/٢٢
» و اما انتخابات٢ :: ۱۳۸۸/٢/۱٧
» و اما انتخابات -1 :: ۱۳۸۸/٢/۱٤
» تربیت :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۳
» یوزارسیف :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٥
» ۱۳۸٧/۱۱/۱٦ :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٦
» عامل یا غافل :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٤
» صبر :: ۱۳۸٧/۱۱/٢
» کاروان اسرای کربلا در غزه :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٥ :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٥
» الحمد لله علی عظیم رزیتی :: ۱۳۸٧/۱٠/٦
» ۱۳۸٧/٩/٢٧ :: ۱۳۸٧/٩/٢٧
» یا ایها العزیز :: ۱۳۸٧/٩/۱٤
» بگذرید :: ۱۳۸٧/٩/٩
» ۱۳۸٧/٩/٢ :: ۱۳۸٧/٩/٢
» ۱۳۸٧/۸/۱٥ :: ۱۳۸٧/۸/۱٥
» ۱۳۸٧/٧/٢۸ :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» نماز :: ۱۳۸٧/٦/۳٠
» صاحبدلان :: ۱۳۸٧/٦/٢٤
» ۱۳۸٧/٦/۱۳ :: ۱۳۸٧/٦/۱۳
» جوک :: ۱۳۸٧/٦/۱
» ۱۳۸٧/٥/٢٦ :: ۱۳۸٧/٥/٢٦
» ۱۳۸٧/٥/٢٢ :: ۱۳۸٧/٥/٢٢
» ۱۳۸٧/٥/۱٦ :: ۱۳۸٧/٥/۱٦
» ۱۳۸٧/٤/٢۸ :: ۱۳۸٧/٤/٢۸
» ۱۳۸٧/٤/۱٩ :: ۱۳۸٧/٤/۱٩
» سوم تیر :: ۱۳۸٧/٤/٤
» ۱۳۸٧/۳/٢٩ :: ۱۳۸٧/۳/٢٩
» ۱۳۸٧/۳/٢۳ :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» زمانه :: ۱۳۸٧/۳/٢٠
» ۱۳۸٧/۳/۱۱ :: ۱۳۸٧/۳/۱۱
» ۱۳۸٧/٢/۱۸ :: ۱۳۸٧/٢/۱۸
» انگار اين اموات به سفری نزديک ميروند و به سوی ما برخواهند گشت :: ۱۳۸٦/۱٠/۱
» ۱۳۸٦/۸/۱۳ :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» ۱۳۸٦/٧/٢٠ :: ۱۳۸٦/٧/٢٠
» ۱۳۸٦/٦/٢۱ :: ۱۳۸٦/٦/٢۱
» ۱۳۸٦/٦/٦ :: ۱۳۸٦/٦/٦
» فاطمه ای که هل اتی آمده در خصائلش :: ۱۳۸٦/٤/۱٤
» ۱۳۸٦/٤/۱٠ :: ۱۳۸٦/٤/۱٠
» ۱۳۸٦/٤/٦ :: ۱۳۸٦/٤/٦
» ۱۳۸٦/۳/۱۸ :: ۱۳۸٦/۳/۱۸
» ۱۳۸٦/٢/٥ :: ۱۳۸٦/٢/٥
» آش نخورده و دهن سوخته :: ۱۳۸٦/٢/٤
» ۱۳۸٦/۱/۱٤ :: ۱۳۸٦/۱/۱٤
» نرم نرمک میرسد اینک بهار :: ۱۳۸٦/۱/٧
» ۱۳۸٥/۱٢/٢۱ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۱
» ۱۳۸٥/۱٢/۱۳ :: ۱۳۸٥/۱٢/۱۳
» ۱۳۸٥/۱٢/٥ :: ۱۳۸٥/۱٢/٥
» ۱۳۸٥/۱٢/٢ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢
» و اما سعيد :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٥
» ۱۳۸٥/۱۱/۱٤ :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٤
» ان فی قتل الحسين حراره... :: ۱۳۸٥/۱۱/٢
» نسيمي جانفزا مي آيد :: ۱۳۸٥/۱٠/۳٠
» يلدا که خيلی وقته گذشته :: ۱۳۸٥/۱٠/٥
» ميم مثل مادر :: ۱۳۸٥/۸/٢٧
» همينطوري، محض اينکه يک دفعه تعطيل نشه :: ۱۳۸٥/۸/٢۱
» ۱۳۸٥/٧/٢٢ :: ۱۳۸٥/٧/٢٢
» ۱۳۸٥/٧/۱٢ :: ۱۳۸٥/٧/۱٢
» جام زهر :: ۱۳۸٥/٧/٩
» باز هم :: ۱۳۸٥/٧/۱
» نتورک مارکتينگ :: ۱۳۸٥/٦/٢٢
» مصباحيه :: ۱۳۸٥/٦/۸
» ۱۳۸٥/٥/٢۸ :: ۱۳۸٥/٥/٢۸
» اليس الصبح .... :: ۱۳۸٥/٥/٢۳
» کورش و من :: ۱۳۸٥/٥/۱۸
» ۱۳۸٥/٥/۱٠ :: ۱۳۸٥/٥/۱٠
» گويي سواري ميرسد :: ۱۳۸٥/٥/۸
» ۱۳۸٥/٥/۳ :: ۱۳۸٥/٥/۳
» ۱۳۸٥/٤/٢۸ :: ۱۳۸٥/٤/٢۸
» همه چی مان به همه چی مان می‌آيد۲ :: ۱۳۸٥/۳/۳٠
» همه چی مان به همه چی مان می آید :: ۱۳۸٥/۳/٢٧
» ۱۳۸٥/٢/۱٠ :: ۱۳۸٥/٢/۱٠
» ۱۳۸٥/۱/٢۸ :: ۱۳۸٥/۱/٢۸
» ۱۳۸٥/۱/٧ :: ۱۳۸٥/۱/٧
» غربت غريب :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٧
» ۱۳۸٤/۱٢/۸ :: ۱۳۸٤/۱٢/۸
» ۱۳۸٤/۱٢/۳ :: ۱۳۸٤/۱٢/۳
» آن شاه بی سپاه :: ۱۳۸٤/۱۱/٢۳
» ۱۳۸٤/٩/٢۸ :: ۱۳۸٤/٩/٢۸
» ۱۳۸٤/٩/٢۱ :: ۱۳۸٤/٩/٢۱
» ۱۳۸٤/٩/۱٩ :: ۱۳۸٤/٩/۱٩
» ۱۳۸٤/۸/۱٠ :: ۱۳۸٤/۸/۱٠
» ۱۳۸٤/۸/٦ :: ۱۳۸٤/۸/٦
» ۱۳۸٤/٧/٢٤ :: ۱۳۸٤/٧/٢٤
» ۱۳۸٤/٧/۱٩ :: ۱۳۸٤/٧/۱٩
» زيباترين واژه خلقت :: ۱۳۸٤/٥/٥
» ۱۳۸٤/٤/٢٤ :: ۱۳۸٤/٤/٢٤
» مطرب نوايی خوش بزن :: ۱۳۸٤/٤/٢
» ۱۳۸٤/۳/۳۱ :: ۱۳۸٤/۳/۳۱
» نه ديوی هست نه فرشته‌ای :: ۱۳۸٤/۳/٢٩
» برنده انتخابات ماييم :: ۱۳۸٤/۳/٢۸
» چرا به معین رای نمی دهم :: ۱۳۸٤/۳/۱٢
» ۱۳۸٤/۳/٥ :: ۱۳۸٤/۳/٥
» ۱۳۸٤/٢/٢٧ :: ۱۳۸٤/٢/٢٧
» گاو خشمگين ۱ :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٥
» که سخت دست درازند , بسته پات کنند :: ۱۳۸۳/۱۱/٦
» نگاه شعاری ما به اقتصاد!!!!!! :: ۱۳۸۳/۱٠/٢۳
» شايد بازگشت :: ۱۳۸۳/۱٠/۱۱
» عشق یعنی فاطمه یار علی :: ۱۳۸۳/٥/۱٧
» ۱۳۸۳/٤/۱٠ :: ۱۳۸۳/٤/۱٠
» خرمشهر را خدا آزاد کرد :: ۱۳۸۳/۳/۳
» کادر :: ۱۳۸۳/٢/۳۱
» ۱۳۸۳/٢/۳٠ :: ۱۳۸۳/٢/۳٠
» ۱۳۸۳/٢/٢٩ :: ۱۳۸۳/٢/٢٩
» و بشر الصابرين :: ۱۳۸۳/۱/۳٠
» ۱۳۸۳/۱/۳٠ :: ۱۳۸۳/۱/۳٠
» گودرز و شقايق :: ۱۳۸۳/۱/۱٩
» خیلی حرفا و سال نو. :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٧
» ای اهل حرم مير و علمدار نيامد :: ۱۳۸٢/۱٢/۱۱
» باز هم محض خالی نبودن عريضه :: ۱۳۸٢/۱٢/٢
» ۱۳۸٢/۱۱/٢٠ :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٠
» رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند :: ۱۳۸٢/۱۱/٤
» شيفته خدمت!! :: ۱۳۸٢/۱٠/٢٦
» من که کبوتر دلم پر ميکشه سوی رضا :: ۱۳۸٢/۱٠/۱٥
» بم، فاجعه ملی(۲) :: ۱۳۸٢/۱٠/۱٠
» بم، فاجعه ملي :: ۱۳۸٢/۱٠/٥
» داستان صدام تموم شد؟ :: ۱۳۸٢/٩/٢٦
» انتخابات نزديک شد :: ۱۳۸٢/٩/٢٢
» چهل روز :: ۱۳۸٢/٩/۱٥
» خدا قول داده؟ :: ۱۳۸٢/٩/۸
» وفدت علی الکریم :: ۱۳۸٢/٩/۳
» يک سوت ديگه مونده :: ۱۳۸٢/۸/٢٧
» رفت :: ۱۳۸٢/۸/٢٧
» ماه رمضون ميگذره و ما بد تر از آن که بوديم :: ۱۳۸٢/۸/٢٠
» ۱۳۸٢/۸/۱٧ :: ۱۳۸٢/۸/۱٧
» او که رفت :: ۱۳۸٢/۸/۱٤
» فرصت :: ۱۳۸٢/۸/۱۱
» ۱۳۸٢/۸/۱٠ :: ۱۳۸٢/۸/۱٠
» من بايد چه کنم :: ۱۳۸٢/٧/٢۸
» که خواجه خود رسم بنده پروری داند :: ۱۳۸٢/٧/٢٤
» که عشق اول نمود آسان... :: ۱۳۸٢/٧/٢۱
» گردی به پا شد در افق :: ۱۳۸٢/٧/۱۳
» دلم اسير نام حسينه :: ۱۳۸٢/٧/۱٢
» آخه تو هم قد مني؟ :: ۱۳۸٢/٧/٥
» اينان با مبعوثی ديگر باره حافظان بعثت شدند :: ۱۳۸٢/٧/٢
» جشن غنچه ها برای سال اولی ها :: ۱۳۸٢/٦/٢٦
» دولت پايدار حق فرا مى‏رسد :: ۱۳۸٢/٦/٢٦
» ای ايران ای سرای اميد :: ۱۳۸٢/٦/٢٤
» گه معتکف ديرم و گه ساکن مسجد :: ۱۳۸٢/٦/٢٢
» علی حبه جنه قسيم النار و الجنه :: ۱۳۸٢/٦/۱۸
» ۱۳۸٢/٦/۱٧ :: ۱۳۸٢/٦/۱٧
» ۱۳۸٢/٦/۱٥ :: ۱۳۸٢/٦/۱٥