اينان با مبعوثی ديگر باره حافظان بعثت شدند

 بعثت رسول خدا براي اين است که راه رفع ظلم را به مردم بفهماند، راه اينکه مردم بتوانند با قدرت هاي بزرگ مقابله کنند به مردم بفهماند. بعثت براي اين است که اخلاق مردم را، نفوس مردم را، ارواح مردم را و اجسام مردم را، تمام اينها را از ظلمت ها نجات بدهد، ظلمات را بکلي کنار بزند و به جاي او نور بنشاند، ظلمت جهل را کنار بزند و به جاي او نورعلم بياورد، ظلمت ظلم را به کنار بزند و به جاي او عدالت بگذارد، نور عدالت را به جاي او بگذارد و راه او را به ما فهمانده است. فهمانده است که تمام مردم، تمام مسلمين برادر هستند و بايد با هم وحدت داشته باشند.( پیر جمارانی)

*    *    *

  امام خمینی پیامبر تازهای نبود، اما از یادآوران بود، از مخاطبان انما انت مذکر، که عهد فطری مردمان با خدا را به آنان یادآوری کرد و بعد از چند قرن که از هبوط بشر در مصداق جمعی کلی میگذشت، چونان اسلاف خویش – از ابراهیم و اسماعیل تا محمد(ص) – دورهای از جاهلیت را شکست و عصر دیگری از دینداری را آغاز کرد. این عصر تازه را باید «عصر امام خمینی» نام نهاد، چنان که حق آن بود که اعصار پیشین را نیز به انبیا و اوصیا و یادآوران دیگر انتساب میدادند.(سيد مرتضی).

 

*    *    *

خدا ميداندكه راه و رسم شهادت كورشدني نيست و اين ملتها و آيندگان هستند كه به راه شهيدان اقتدا خواهند نمود و همين تربت پاك شهيدان است كه تا قيامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفاي آزادگان خواهد بود. خوشا به حال آنانكه با شهادت رفتند. خوشا به حال آنانكه در اين قافلة نور جان و سر باختند، خوشا به حال آنهائيكه اين گوهرها را در دامن خود پروراندند. خداوندا اين دفتر و كتاب شهادت را همچنان بر روي مشتاقان باز دار. ما را هم از وصل به آن محروم مكن.(پيرجمارانی)

اينان حافظان بعثت بودند

 

 

  
نویسنده : عباس عسکری ساری ; ساعت ٢:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٧/٢
تگ ها :