بابا نميشه رعب خودتان را به حساب امام نگذاريد. بنده خدا  حساب تحريک و ذلت پذيري دو  تاست. آقا اگر به حساب امام باشد  دستور ساقط کردن هلي کوپتر شوروي وقتي به بهانه تعقيب مجاهدين افغاني وارد ايران شد و منجر به عذر خواهي شوروي شد و  دستور به رفيقدوست براي پاسخ دادن به عمل شوروي ها و خواباندن کشيده آبدار در گوش دبير سفارت شوروي بيشتر مصداق اين اتفاق است.

خداوند عهده دار شكوه و عزت مرز و بوم اين دين است و نگهدار آبرو و حيثيت اين آيين است. و هم او بود كه ايشان را به هنگامى كه ياورى نداشتند و اندك بودند، يارى نمود، و دشمنان از آنان بازداشت در حالى كه شمارشان اندك بود و كسى نبود تا ايشان را باز دارد. اوست زنده اى كه هرگز نمى ميرد

  
نویسنده : عباس عسکری ساری ; ساعت ۳:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱/۱٤
تگ ها :