و اما سعيد

چرا دوباره بحث سعيد امامي را  دارند دامن ميزنند؟
يادمه دفعه قبل كه سخنراني  سعيد امامي در دانشگاه همدان را بچه هاي انجمن تو دانشگاه علم صنعت پخش كردند خيلي هاشون ميگفتند رو دست خوردند با پخش اون صحبت ها چرا كه صحبت ها هيچ هماهنگي با تصويري كه ازش ساخته بودند نداشت.
اون زمان  فقط يك تيكه هاييش را خوندم.خداييش از حرفاش خوشم اومد. نميدونم چي شده كه  بازتابي ها به عنوان يكي از رقباي قديمي دار و دسته سعيد امامي دوباره اين صحبت ها را گذاشتند.
به هر دليل كه گذاشتند حداقل به اين درد خورد يكبار كامل گوش دادم.
نميدونم هيچوقت خواهد رسيد كه رازهاي مگوي اين دو دهه انقلاب آشكار بشه و بفهميم دعواهاي امنيتي هاي جناحهاي مختلف يا به قول معروف دعواي اين سعيدها سر چه بود و چه آورد بر سر اين مملكت.

/ 1 نظر / 19 بازدید
ازگمی

شک نکنید که پشت صحنه خط خطی تر از آنی است که ما عوام الناس تصورش را داریم.