همينطوري، محض اينکه يک دفعه تعطيل نشه

خدمت  رفيق به قهر رفته ما.

نگران بودي اگر کسي مثل سيد حسن حرف بزنه تو ايران چه علم شنگه اي به پا ميشود. اين هم از مبادي رسمي سياست خارجي.  کسي هم معني به رسميت شناختن را از آن برداشت نکرد. به هر حال کسي منکر وجود اسراييل نيست.

راستي اون يکي رفيق، اين جلسه شما هنوز تموم نشده. بلند ميشم ميام حالت را ميگيرما

/ 1 نظر / 13 بازدید
ق

و اين سندي است بر اين که در جمهوري اسلامي فضا کاملا عقلاني و آزاد است. مسوولين واقع گرا هستند. مفاهيم را محصور نکرده اند و يک تکاثر خيلي خوبي به رسميت شناخته شده است.و اصلا و ابدا رسانه هاي حکومتي در صدد القاي مفاهيم خاص مورد نظر حکومت نيستند و اخبار عالم را به بهترين روش و صادقانه و فيلتر نشده به سمع و نظر بينندگان و شنوندگان و خوانندگانشان مي رسانند. (نمونه ي بارزش هم پوشش اخبار جنگ عراق بود و نيز يک سري از اخبار جنگ حزب الله و سخناني که نصرالله بعدا گفت و رسانه هاي حکومتي کاملا عين واقع ترجمه اش کردند و به مردم گفتند و البته و البته همين متني که الان از طرف وزارت خارجه است) راستي امروز هم معاون وزير ارتباطات گفت: جز سايت هاي پورنو تعداد سايت هايي که فيلتر شده اند ـ سايت هاي سياسي ـ کمتر از انگشتان دست است. خوب اين هم باز دليلي بر همان مدعا . ديگر هم کسي صحبتي دارد؟ حالا باز هي بگوييد سانسور در ايران نهادينه است!