پست های ارسال شده در آبان سال 1382

نادعلياً مظهر العجائب تَجدْهُ عوناً لک فی النوائب کلُ همٍّ و غمٍّ سينجلی  بالهيَّتک يا الله بنبوتک يا محمد بولايتک ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 14 بازدید