پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1384

آقا کسی فکر ميکنه بشه اينجا را راه انداخت؟ چی لازم داره تا دوباره راه بيفته؟ چيکارش بکنيم؟ کلا تخته اش بکنيم چطوره؟ خودمون مونديم ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 18 بازدید