پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1385

گاه گداری آف ميگذارد، احوالی ميپرسد، جمله اي، حديثي، حکمتي، چيزی مينويسد که يعنی ما بر همان عهديم که بوديم ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 16 بازدید