پست های ارسال شده در مهر سال 1387

  به نام خدای رحمن و رحیم، بگو پناه می برم به پروردگار آدمیان،پادشاه آدمیان، معبود یکتای آدمیان، از شر وسوسه ی وسوسه ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 16 بازدید